Sector sud Pla de Sant Joan. Palamós

El sector es situa al nord-oest del nucli històric de Palamós, amb total colindància amb el sòl urbà del municipi, fent façana al carrer Santiago Bañeres i Goday, que conforma el límit sud, totalment urbanitzat, i a la prolongació del carrer Enric Winke, límit est, que enllaça amb l’anterior. Els límits nord i oest queden […]